Struktura

Prezes zarządu:
•Dorota Wal - Prezes Zarządu

Radę Nadzorczą tworzą:
• Barbara Górecka– przewodniczący Rady Nadzorczej
• Elżbieta Barszcz – członek
• Marianna Nalewajk – członek
• Anna Myślak – sekretarz

Spółdzielnia zrzesza obecnie 70 członków.