Struktura

Prezes zarządu:
• Dorota Wal - Prezes Zarządu

Radę Nadzorczą tworzą:

  • Czesław Skrzecz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Cecylia Jaszczułt - Z-ca Przewodniczącego
  • Mirosława Markowska - Sekretarz
  • Michał Myślak - Członek
  • Joanna Górecka- Członek

 

 

Spółdzielnia zrzesza obecnie 83 członków.