Aktualności

dodano: 2022-05-04

Decyzją Zarządu „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Pułtusku zmianie ulega § 6 punkt 3 regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy  Razem”.

Od dnia 1 lipca 2022r. otrzymuje brzmienie:

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 300 punktów przysługuje Bon o wartości 20 złotych, a za zgromadzenie 500 punktów, Bon za 50 zł.

Jednolity tekst regulaminu Programu lojalnościowego   „Społem znaczy Razem” dostępny będzie na stronie internetowej www.pultusk.spolem.org.pl

Pułtusk, dnia 04.05.2022r.